Emanuel Fait

* 18. 7. 1854, Beroun (Beroun), Česká republika (Czech Republic)
20. 11. 1929, Praha, Česká republika (Czech Republic)
cestovatel, zeměpisec, pedagog

 

pohlaví: muž

heslo:
Studoval dějiny, zeměpis, slovanské jazyky, arabštinu a sanskrt na Filozofické fakultě UK v Praze. Pedagog dějepisu a zeměpisu na pražské reálce v l. 1892-1910. V l. 1888-1924 procestoval Balkán, Kavkaz, jižní Rusko, severní Afriku a Střední Asii. Jeho poslední výpravou byla cesta po Jugoslávii. - Autor časopiseckých článků, hesel do Ottova slovníku naučného a cestopisů.
Československý biografický slovník. 1. vyd. Praha : Academia, 1992, s. 135.
KADEŘÁBEK, Rudolf. Zapomenutý cestovatel. Berounský deník, 11.11.1993, roč. 1, č. 52, s. 14.
TOMEŠ, Josef a kol.. Český biografický slovník XX. století. I. díl. Praha : Paseka, 1999, s. 297.
MARTÍNEK, Jiří, MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo : naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha : Libri, 1998, s. 143.
Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. 1. vyd. Praha : Libri, 1999, s. 122.
zdroj - svkkl.cz