Věra Citterbergová

* 26. 2. 1926, Briška,
2007,

 

pohlaví: žena

heslo:
Věra Citterbergová, rozená Větrovcová
se narodila 26.6.1926 na Volyni v dědince Brišče, okres Mlynov, Rovenská oblast. Její otec byl rolník a zastával funkci starosty-soltýse.
V roce 1944 sem přišla čsl.jednotka 1. brigády, která zde dělala nábor. Věra Větrovcová se přihlásila do armády a nastoupila vojenskou službu v Sadaguře u protiletadlového oddílu 3.brigády. Velitelem byl tehdy poručík Janda. S tímto oddílem se zúčastnila bojů na Dukle.
Po krátkém čase byla odeslána do kurzu zdravotních pracovníků. Po ukončení kurzu nastoupila službu u předního obvaziště 3.brigády. Velitelem byl Rus Novikov. Spolupracovala s lékařem dr. Tekzou a medikem Štilichou.
Jako zdravotnice se zúčastnila bojů u Liptovského Mikuláše, kde měli plné ruce práce s raněnými. Boje probíhaly v prostoru Smrečany a Žiar. V Žiaru ošetřovala velitele sboru generála Klapálka, který byl raněný do hlavy. Za vzorné ošetření jí generál daroval svou generálskou papachu.
Postupovali s jednotkou směrem na Vrútky, Minčol, Strečno a Žilinu. Poté následovala vítězná cesta směrem na Vsetín, Kroměříž, Čáslav, Kolín až do Prahy. V Praze sloužila na Pohořelci jako zdravotní sestra.
V říjnu byla demobilizovaná. Odstěhovala se na jižní Moravu do Miroslavi, kde dostala do správy hotýlek. Zde spolu s manželem Jozefem Citterbergem hospodařili do roku 1953. Poté si manžel našel jiné místo a přestěhovali se do koupeného domku. Zůstali v Miroslavi, kde oba pracovali, starali se o rodinu a také působili veřejně.
Paní Věra Citterbergová se věnovala převážně domácnosti a třem dětem, ale přitom byla také veřejně činná. Působila například jako zdravotní sestra dobrovolnice v Červeném kříži a ve sdružení SRPŠ. Byla zvána do škol, kde přednášela a obeznamovala žáky s průběhem války, s činností našich vojáků a s osvobozováním republiky. Působila v organizaci Protifašistických bojovníků a v Čsl. Obci Legionářské.
Byla vždy velmi angažovaná a ochotná, nebojácně prosazovala pravdu a spravedlnost, zastávala se slabších či ukřivděných a pomáhala každému, kdo to potřeboval a obrátil se na ni. Dožila se požehnaných 81 let.

poznámka:
* Briška, okres Mlynov, Volyně