František Čihák

 

pohlaví: muž

poznámka:
Súčtovat s úpadkovou buržoasní fotografií, Nová fotografie I, 1950, č. 1, s. 8-9
od července 1950 člen redakce měsíčníku Nová fotografie