Heřman Jakub Černín z Chudenic

* 1706,
15. 11. 1784,
šlechtic, císařský rada, mecenáš

 

pohlaví: muž

poznámka:
NK neuvádí 2010, 2011,