J. Balla

malíř

 

pohlaví: muž

poznámka:
NK neuvádí 2012
R. 1930 odkryl a zabezpečil původní barokové malby v bývalém konventu Piaristů v Lipníku n. Bečvou.