Andrej Bača

* 23. 11. 1870, Bijacovce (Levoča), Slovensko (Slovakia)
28. 8. 1933, Bijacovce (Levoča), Slovensko (Slovakia)
malíř, pedagog

 

pohlaví: muž

heslo:
23. novembra 1874 sa v Bijacovciach (Szepesmindszent), okres Levoča narodil maliar, grafik a stredoškolský profesor kreslenia Andrej Bača (Andor Bacsa). Talent nadaného dedinského chlapca objavil gróf Albin Csáky, ktorý spolu s manželkou Annou, rodenou Bolza, patrili koncom 19. storočia k známym podporovateľom umeleckého diania v Uhorsku.
Výtvarné začiatky prežil Bača u košického maliara Štefana Hegedüsa. Potom odišiel do Nemecka. Študoval na súkromnej škole S. Hollósyho Mníchove, od roku 1888 na tamojšom oddelení maľby a grafiky na Akadémií výtvarných umení. Bola to najvýznamnejšia maliarska škola v Nemecku, ovplyvnila stredoeurópske a ruské maliarstvo v 19. storočí. Jeho profesorom bol maďarský maliar Bertalan Székely. V roku 1897 prišiel do Budapešti, aby pokračoval v štúdiu na Majstrovskej škole Júliusa Bencúra (jeho rod pochádzal z Jasenovej a takisto bol odchovancom mníchovskej Akadémie).
Andrej Bača maľoval oficiálne portréty uhorskej šľachty a meštianstva, sakrálne diela i žánrové výjavy, pri ktorých sa inšpiroval dedinským prostredím. Okrem voľnej tvorby sa od roku 1907 venoval pedagogickej činnosti v Budapešti na Umelecko-priemyselnej škole. Bol profesorom geometrie a neskôr i asistentom deskriptívnej geometrie na Vysokej škole technickej. V letných mesiacoch sa vracal do rodných Bijacoviec, kde si postavil ateliér.
Andrej Bača zomrel 28. augusta 1933 v rodných Bijacovciach.
teraz.sk, 11.7.2017

poznámka:
NK neuvadí 2017/07
Malíř podobizen a figurativních kompozic. Byl asistentem techniky a vyučoval na Um. prům. škole.