Ján Miloslav Bahna

* 8. 4. 1944, Pukanec (Levice), Slovensko (Slovakia)
architekt, pedagog, malíř

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

heslo:
Ján Miloslav Bahna. Architekt. Pedagog. Odborný publicista.

Narodil se 8. dubna 1944 v Pukanci v okrese Levice. Do základní školy chodil do roku 1958 v Pukanci, do jedenáctileté střední školy pak v Levicích do roku 1961. Vystudoval architekturu na SVŠT v Bratislavě roku 1967 a VŠVU v Bratislavě v roce 1970 u profesorů Josefa Lacka a Vojtěcha Vilhana.
Jako architektovi jsou mu cizí strnulé vzory a stereotypní opakování téže schématu. Dokáže synteticky zvládnout nejrůznější zadání, požadavky uživatele a charakter místa a současně reflektovat aktuální architektonické proudy. Jeho aplikace nových podnětů ze světové architektury obohacovali Slovensku architekturu už od konce sedmdesátých let, které se vyznačovaly státním úsilím o konečné nastolení trvanlivého a všeplatného ideálu. Bahna trvale a přitom snadno a nenásilně prosazoval nová řešení a nové modely. Nedostával se přitom do přímého konfliktu s mocí, protože jeho přístup byl přirozený i prakticky úspěšný. Ústav, na kterém tehdy pracoval, však neměl důvěru vedení Svazu architektů a obchodní stavby nemohly, podle tehdejší představy, dobře ztělesnit ideál socialistické architektury.
Pracoval v letech 1971 - 1990 na ŠPUO (Státní projektový ústav obchodu) v Bratislavě. Zde vytvořil několik významné obchodní stavby. V roce 1972 se stává členem Svazu slovenského architektů. Spolupracoval hlavně s architekty Ivanem Matušíkom, F. Minárikem, L. Mihálik, F. Kalesným, M. Kolčaka, L. Závodním a statikem P. Čížka. V letech 1971 - 1979 pracoval v soukromém ateliéru s profesorem Vojtěchem Vilhanom. Z tohoto období pocházejí stavby vládního salonku i interiérů haly na letišti v Bratislavě 1972 - 1974 a interiér banky v Žilině 1976 - 1979.
Od roku 1987 je členem Svazu slovenského výtvarných umělců, 1989 člen Spolku architektů Slovenska a od roku 1993 člen Komory architektů Slovenska. Od roku 1990 působil na Vysoké škole výtvarných umění. Současně založil soukromý ateliér - Bahna, palců, Starý, závodní. Od roku 1995 - Bahna, palců, Starý, Toma. V roce 1999 se přestěhoval do vlastního objektu, červené věže v Horském parku. Od léta 2000 pracuje v ateliéru generačně třetí sestava. Někteří předchozí členové s ateliérem spolupracují externě.
V současnosti se ve svém AA ateliéru architektury věnuje široké škále projektů od interiéru, přes rekonstrukce, novostavby až po urbanismus. Zpracovává studie, projekty, realizační projekty, inženýrskou činnost až po autorský dozor. Během své činnosti realizoval širokou škálu staveb, dostal několik ocenění.

AA Ateliér Architektury vznikl v roce 1990 odchodem J. Bahnu a Ľ. Závodního z ŠPÚO - Pro Linea. Nejprve pracoval v sestavě Bahna - palce - Starý - Závodní. Za 40 let své architektonické tvorby realizovali a rekonstruovali více než 60 objektů, většinou v Bratislavě.
Od roku 1990 je vedoucím ateliéru architektury III. na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V jeho ateliéru dosud absolvovalo školu přes padesát architektů. Od roku 2000 působí na Spolku architektů Slovenska jako viceprezident pro Bratislavu.

Dílo
Centrála VÚB - Jedno z Bahnových nejvýznamnějších děl

Bratislava, Bratislava Ivanka, Čadca, Žilina
Vládní salonek na letišti v Bratislavě vznikl v roce 1973 v spoloupráci s prof. Vojtěchem Vilhanom.
Banka v Žilině 1976 - 1979.
Dům odívání 1975 - 1985.
Stavby OD Ružinov 1977 - 1984
Banka v Čadci 1980 - 1984
Budova centrály Všeobecné úvěrové banky

Mlynské Nivy 1, Praha 1994 - 1996
Stavba roku 1997 a Cena Dušana Jurkoviče 1997.

Vysoká škola výtvarných umění (nadstavba)

Drotárska cesta, Bratislava

Evangelická bohoslovecká fakulta UK

Bartókova ulice, Praha

Československá obchodní banka, Náměstí SNP 29, Bratislava

poznámka:
Bahna, Ján M., 1944-