Milan Česák

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
-   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta stavební, architektura),
-   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město) (znalectví),