Ľudevít Csordák

* 4. 2. 1864, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
28. 6. 1937, Košice (Košice), Cookovy ostrovy (Cook Islands)
pedagog, malíř

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Ľudevít Csordák
Chryzantémy na stole
1925
malba
lepenka, olej
51 x 72 cm
Ľudevít Csordák
Štúdia sediaceho starca
1890-1910
malba
olej, plátno
75 x 58 cm
Ľudevít Csordák
Štúdia skál
1900-1930
malba
karton, olej
18 x 25 cm
Ľudevít Csordák
Štúdia hlavy sedliackeho dievčaťa
1894
malba
olej, plátno
50 x 43 cm
Ľudevít Csordák
Štúdia hlavy muža
1890–1900
kresba
karton, uhel
355 x 275
Ľudevít Csordák
Krajina
1900
malba
olej, plátno
35 x 39 cm

heslo:
Csordákova osudová umelecká orientácia na Prahu mala svoju logiku. Pochádzal z poľsko-ukrajinskej rodiny krajčíra, ktorého pôvod (charakteristický bol vývin rodinného mena od pôvodného Čurdak na Csurdak, Schurdak, Zsordak až po definitívny maďarský prepis Csordák) automaticky vyradil z protežovanej maďarskej maloburžoáznej remeselníckej kasty a predurčil na neveľmi perspektívne putovanie za zárobkom po mestách a mestečkách monarchie. Tak sa aj mladý Csordák nechtiac a oproti iným našim maliarom celkom nezámerne, dostal do Mníchova. Odtiaľ mu J. Horálek sprostredkoval odchod na Mařákovu krajinársku školu do Prahy. Jeho krajinárstvo predstavovalo alternatívu v súvislostiach celkových stredoeurópskych štýlových prúdení svojej doby. Csordák bol našim jediným významným odchovancom školy J. Mařáka na pražskej akadémii. Mařák o štyri roky skôr (1892) než Hollósy v Mníchove udomácnil na svojej škole plenérové maľovanie. Jeho vlastné maliarstvo (i pedagogická metóda) však zostalo poplatné tradičnému viedenskému náladovému romantizmu, ktorý zúročil do tendenčnej predstavy programovej „vlasteneckej krajiny“. Mařák tým inšpiroval i Csordákove počiatočné rozbehy. Po absolvovaní pražských štúdií žil v roku 1895 v Košiciach. Po pôsobení v Turni nad Bodvou sa usadil v roku 1896-97 v Slanci, od mája roku 1912 žil v Košiciach. V období rokov 1892-1912 sa živil učením kreslenia vo východoslovenských šľachtických rodinách. Oneskoreného uznania sa mu dostalo až v roku 1929, kedy sa zúčastnil pražskej výstavy Mařák a jeho žiaci, ktorou sa dostal do českého kultúrneho povedomia. V roku 1895 sa stal členom pražského spolku Mánes; v roku 1907 zakladajúci člen Nemzeti salónu v Budapešti.
eantik.sk, 22.7.2017

poznámka:
Link
Čordák, L’udovít, 1864-1937
Odkaz. forma
Csordák, Lajos, 1864-1937
Csordák, L’udovít, 1864-1937
Csordák, Ludevít, 1864-1937