Štěpán Antonín Ciborski

 

pohlaví: muž

poznámka:
Katolický farář v Kostelci v době pobělohorské, ve své práci se neosvědčil, dle sdělení knížete mluvil jen polsky, posud nikoho neobrátil na víru,zanedbává kázání a křesťanská cvičení, často vínem a kořalkou se opíjel.3. 10. 1629 dostal výpověď, přesto však faru nechtěl opustit.Nepomohlo ani to, že přestal být zásobován potravinami ze zámku a osadníkům bylo zapovězeno platit mu obvyklé dávky. tvrdošíjný farář byl vypovězen až na zásah kardinála a arcibiskupa Harracha.