Giovanni Bartolomeo Cometa

* 1620, Devoggio, Švýcarsko (Switzerland)
1687, Praha, Česká republika (Czech Republic)
sochař, štukatér

 

národnost: italská
pohlaví: muž

heslo:
Giovanni Bartolomeo Cometa, italský štukatér a sochař, činný v Sasku, Lužici a v Čechách. Otec Inocence Comety. V Praze asi od zač. 50. let 17. stol. Činný pro šlechtu (Kolovratové, Slavatové, Šternberkové) a pro církevní instituce jako pro jezuity či křížovníky s červenou hvězdou aj. (loretánská kaple v Praze, štukatérská výzdoba kostela Nejsvětější Trojice v klášteře u Nové Bystřice, štuk oltáře pro mariánský kostel ve Staré Boleslavi, návrh pro Svatou Horu). Vytvářel mohutně plastickou dekoraci kleneb stropů a stěn s poněkud ztuhlými figurálními partiemi.
Pravděpodobně se narodil v roce 1620 v Devoggio (u Arogna) v kantonu Ticino. Cometa působil jako štukatér v Sasku, Lužici, Slezsku a Čechách. Mezi církevními klienty Comety nacházíme jezuity, hyberny, křížovníky s červenou hvězdou. Z šlechtických rodů si uveďme mezi jeho klienty podle dochovaných účtů Kolovraty, Slavaty z Chlumu a Košumberka, Šternberky, Berky z Dubé a Lipé a Morziny. Cometa také krátce pracoval na Pražském hradě, kde v roce 1680 požádal o post štukatéra a ve svém podání k posouzení jeho činnosti uvádí, že svou prácí již uspokojil značný počet svých klientů. Cometa přišel do Prahy z Lince na počátku šestého desetiletí 17. století, a získal měšťanství na Novém Městě pražském. Patrně v l. 1651-53 se podílel na výzdobě průčelí jezuitského kostela sv. Salvátora na Starém Městě pražském. V roce 1656 působil v Muskau u Cottbusu v Sasku. Patrně je též autorem bohaté výzdoby audienční síně zámku Ortenburg v Budyšíně. V roce 1662 se podílel na výzdobě klášterního kostela v Altzell. Je též autorem štukové výzdoby kostela Panny Marie u hybernů v Praze v letech 1652 až 1659. V roce 1665 vyzdobil kapli města Plzně a svatyni na Svaté hoře u Příbrami, kde později vyzdobil též kapli hrabat Kolovratů. V roce 1669 pracoval v zahradách Pražského hradu, kde je patrně autorem štukové výzdoby fontány ve výklenku, pro níž sochař Jan Jiří Bendl vytvoři sochu Herkula. V letech od konce sedmého desetiletí a na začátku osmé dekády Cometa vytvořl štukové oltáře v bočních kaplích kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi (lze vročit k r.1671 )a vyzdobil štukami kapli Panny Marie Karmelské a Císařskou kapli sv Leopolda v kostele sv. Havla u karmelitánů na Starém Městě pražském. V roce 1673-74 tvořil výzdobu v paláci Slavatů na Malé Straně. Pro stejné klienty v 1674-75 vyzdobil kostel Trinita dei minimum (z Š. Františka z Paoly) v klášteře u Nové Bystřice v jižních Čechách. V roce 1674 tvořil štukovou výzdobu v Černínském paláci na Hradčanech. Před 1675 Cometa vytvořil štukovou výzdobu Loretánské kaple na Hradčanech. Posledním dílem, jež známe, jsou čtyři andělé ve vysokém reliéfu v kopuli kostela sv. Salvatora na Starém Městě pražském. Honorář obdržel v roce 1684. Ve výzdobě stropů, stěn a stropů výrazně tvarovaných a masivní, s krásným kartušemi, festony ovoce a plastikami andělů dosáhl Cometa umělecké úrovně sochařství své doby. Lze snad vytknout jen jistou ztuhlost plastik v jejich výrazu a gestech.
Jeho chotí Anna Marie. Syn František, též sochař a štukatér se narodil roku 1651 a ve věku třiceti let zemřel. Pohřben 4. července 1681. Pravděpodobně spolupracoval se svým otcem a později působil nezávisle na něm na panství hraběte Slavaty v jižních Čechách. V roce 1675 tvořil výzdobu zámku Červená Lhota. Působil též na zámku Jindřichův Hradec, kde před r. 1676 přepracoval manýristickou štukovou výzdobu Rondelu. Je též autorem r. 1680 čtyř soch na průčelí, jeskyně a sochy Herkula, jež se dosud zachovaly.
poznámka:
Někdy též jako Giovanni Bartolomeo Kometa
NK neuvádí 2010, 2011, 2012,