Bogdan Cerovac

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1924 - 1925   Akademie výtvarných umění, Praha , Obrovský Jakub
1924 - 1925   Akademie výtvarných umění, Praha , Thiele Franz