Domenico Canevalle de Moneta

štukatér

 

pohlaví: muž

heslo:
Byl v Praze doložen 1631, kdy se usadil na Hradčanech a podílel se na stavbě hradčanské brány (spolu se stavitelem Giovannim Battistou Orsim a Domenikem Rosettim). Připisují se mu i štuky na loretánské kapli na Hradčanech. C. lze snad ztotožnit se štukatérem, který někdy kolem 1629 pracoval na Valdštejnském paláci (čp. 17/III) na Malé Straně v Praze. Tam se objevila iniciála D. C. v sale terreně vedle jména a iniciály dalšího štukatéra Santina Galliho. Snad pracovali rovněž na štukové výzdobě hlavního sálu paláce, také zřejmě v astronomické chodbě. C. a Galli byli uváděni i mezi řemeslníky, kteří působili u Albrechta z Valdštejna na jeho jičínských stavbách, a je pravděpodobné, že pro něho pracovali i v Praze. Oba byli rovněž uvedeni mezi vévodovými věřiteli, kteří po Valdštejnově smrti vznesli požadavky na doplacení vykonané práce.
L: Toman 1, s. 124; P. Preiss, Italští umělci v Praze, 1986, s. 252; Saur 16, s. 138; P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy 3. Malá Strana, 1999, s. 154n.; M. Horyna a kol., Valdštejnský palác v Praze, 2002, s. 57n.; KSN 2, s. 245; ISN, s. 257.
Pavel Vlček
Biografický slovník - http://biography.hiu.cas.cz

poznámka:
Pochází z Lanzo v Milánsku.
Jeho prací je zevní figurální štuková výzdoba kaple Lorety na Hradčanech.