Josef Barák

* 26. 1. 1833, Praha, Česká republika (Czech Republic)
15. 11. 1883, Praha, Česká republika (Czech Republic)
básník, novinář

 

pohlaví: muž

heslo:
Jako novinář začínal v roce 1857 v Prager Morgenpost, o rok později redigoval almanach Máj věnovaný památce Karla Hynka Máchy. Působil v redakci Času, Dělnických listů, psal do Nerudových Obrazů života, připravil k tisku Fričův almanach Lada Nióla. Předsedal Akademickému čtenářskému spolku, pořádal české besedy, recitační, pěvecké a hudební pořady. Za vlasteneckou činnost byl stíhán policií, vězněn, vypovězen z Prahy, působil v Kutné Hoře, Štýrském Hradci, Mariboru a na Mladoboleslavsku. V roce 1860 měl domovské právo v Kouřimi, překládal zde Moliérovy a Schillerovy hry. Od roku 1861 až do smrti pracoval v Národních listech, v roce 1874 se stal odpovědným redaktorem. Podílel se na vzniku Sokola, pěveckého sdružení Hlahol a Umělecké besedy. V roce 1864 se stal tajemníkem Prozatímního královského divadla v Praze, v dalším roce jednatelem Městského divadla v Plzni, ve kterém i ochotnicky hrál. V roce 1867 založil týdeník Svoboda a Pravda. Usiloval o všeobecné vzdělávání, podnítil vznik venkovských Národně vzdělávacích besed Barák. Organizoval tábory lidu na památných místech Čech, na táboře v Lipanech v roce 1870 navrhl postavit mohylu. S cílem získat peníze na její postavení podpořil vznik spolku Prokop. Při slavnosti položení základního kamene pronesl na Lipské slavnostní řeč. V roce1880 byl zvolen předsedou Matice divadelní. Psal básně, novely a úvahy o českém divadle. Používal pseudonym Jaroslav Zásmucký.
Barákovi rodiče pocházeli z rodu Baráků žijícího v Zásmukách od 19. století. Jedna zásmucká ulice byla k poctě Josefa Baráka pojmenována Barákova.

poznámka:
Pseudonym
Zásmucký, Jaroslav, 1833-1883
Barakovský, Jaroslav, 1833-1883
maturoval na německém piaristickém gymnáziu v Praze
redaktor Svobody a Akademických listů