Anna Náprstková Fingerhutová

* 24. 4. 1788, Praha, Česká republika (Czech Republic)
12. 10. 1873, Praha, Česká republika (Czech Republic)
vlastenecká pracovnice

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Anna, rozená Homová se narodila do rodiny pražského mlynáře. Když se otec Vincenc roku 1795 při povodni utopil, zůstala rodina bez prostředků a dcery musely jít do služby. Anna si odpracovávala i školní sobotáles, protože matka neměla na zaplacení. Uklízela třídu a posluhovala i učiteli, jen aby mohla chodit do školy. V jedenácti letech odešla do služby ke svému šetrnému strýci, kde měla tvrdé životní i pracovní podmínky, jež ji ovšem připravily na každodenní životní zápas. Ve dvaceti letech se provdala za sklepníka Jana Nováka, s kterým měla dva syny a dceru. Pronajali si hospody a našetřili finance, ale předčasně zemřel manžel, přišel finanční krach a vdova zůstala s dětmi sama.
Nakonec se v roce 1822 provdala za sládka Anton Fingerhuta a v roce 1826 si zakoupili dům s pivovarem a vinopalnou U Halánků. Ač sem přivedla své tři děti z prvního manželství a dva syny z druhého, postupně ji její nebližší začali opouštět, v roce 1832 zůstala podruhé vdovou se syny Ferdinandem a Vojtěchem. Paní Anna byla velmi přísná k sobě i podřízeným a usilovnou prací a sebezapřením dosáhla velkého majetku i ztraceného společenského postavení. Nikdy ovšem nezapomněla na své těžké začátky a začala pravidelně obdarovávat potřebné. Každý první den v měsíci rozdávala bochníčky chleba, a když došly, tak peněžitou almužnu. Za den tak přišlo i několik tisíc prosebníků, kteří ji začali nazývat Panímaminka od Halánků.
Pracovitá, bohatá a zbožná vdova podporovala chudé studenty, poutníkům poskytovala zdarma noclehy, a kdo se na ni obrátil s prosbou, vždy byl vyslyšen. Živnost velmi vynášela, přikoupila další dům a provoz rozšířila. Kromě výrobny lihovin, zde byl i obchod a výčep s restaurací. Od roku 1857 jí s prodejem a později i s vedením závodu pomáhala Josefa Křížková, do které se její syn Vojtěch zamiloval. I když Anna uznávala Josefiny schopnosti a zásluhy o rozvoj živnosti, byla pro ni jen chudou služkou, která byla jako synova nevěsta nepřípustná (syn se pak s Josefou oženil až dva roky po matčině smrti).
Synovy názory a snahy však podporovala a byla rovněž štědrou mecenáškou jeho podniků (knihovna, Americký klub dam, spolková činnost aj.). Protože znala jeho touhu po založení průmyslového muzea, odkázala mu v poslední vůli finance na realizaci, a tak vděčný syn vždy uváděl, že zakladatelkou Českého průmyslového muzea (dnešního Náprstkova) je Anna Fingerhutová.
Vojta Náprstek, jeho rodina a přátelé, Národní muzeum, Praha 2016

poznámka:
Odkaz. forma
Fingerhutová, Anna, 1788-1873
Náprstková-Fingerhutová, Anna, 1788-1873
+ NK ČR 12. nebo 19.10.1873
cs.wikipedia.org - 19.10.