John Cournos

* 1881, Ukrajina (Ukraine)
1966,
básník, překladatel

 

poznámka:
žil v USA a Anglii