Luděk Bachmann

* 18. 8. 1931, Domoradice, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí), Česká republika (Czech Republic)
21. 1. 1987, Praha, Česká republika (Czech Republic)
bohemista, fonetik, dialektolog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

poznámka:
PhDr.CSc., abs. FF UK Praha (1955, čeština se zaměřením na dialektologii a fonetiku); asist. na býv. VŠ pedag. v Praze (1955-60), zároveň exter. aspir. Ú. pro jaz. čes., věd. pracovník dialektol. odd. tamtéž (1960-). Účast. se přípravy Českého jazykového atlasu. (České nářeční texty; v rkpse: Nářečí na Vysokomýtsku: stati v odbor. čas., mj. Čes.lid, Naše řeč, Slavica Pragensia, Slovo a slovesn., Studia z filologii polskiej i slowianskiej.)