Mario Cartaro

* Viterbo, Itálie (Italy)
nakladatel, grafik, mědirytec

 

pohlaví: muž

poznámka:
1560-1588 žil v Římě
1591 vstoupil do královských služeb v Neapoli
1623 dokončil atlas Království neapolského