Aleš Čižinský

 

pohlaví: muž

poznámka:
Rozmlouval s Jaroslavem Pešinou ve Výtvarné práci 1968 o české gotice