Josef Baierl

* 19. 2. 1942, Ondřejovice, Janovice nad Úhlavou (Klatovy), Česká republika (Czech Republic)
dirigent, sbormistr, publicista, pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Josef Baierl se narodil jako syn elektrikáře a prodavačky 19.února 1942 v Ondřejovicích u Janovic. V září roku 1948 nastoupil na osmiletou základní školu do Janovic nad Úhlavou. Výraznější hudební vzdělání získal až na jedenáctileté škole v Klatovech, kde chodil do sboru Jana Dolanského. V Klatovech se zároveň učil na housle u L.Velkoborského. Sám o svém hudebním vzděláním řekl: "U mě to bylo jiné než u dětí, které dneska chodí do ZUŠ od šesti let. Já se chtěl učit. A protože jsem bydlel v pronájmu a paní domácí nesnášela housle, tak jsem musel cvičit ve sklepě a na půdě." Hudební školu úspěšně absolvoval již po dvou letech (1958). Po jedenáctileté škole odešel do Plzně, kde studoval na Pedagogickém institutu čtyři roky učitelství pro II.stupeň základních škol, aprobace český jazyk-dějepis-hudební výchova. Ke sbormistrování přivedl p.Baierla PhDr.Jaromír Klobouk. Po návratu z vojenské služby, tj. roku 1965, začal učil ve strašínské základní škole a založil zde svůj první školní sbor. O tři roky později vznikl další školní sbor, tentokrát v Petrovicích, kam byl Josef Baierl přeložen. V dalším roce položil základy třetímu školnímu sboru a ZDŠ Nejedlého v Sušici, z kterého se postupem času vyvinul Sušický dětský sbor. Roku 1967 se oženil s Helenou Vorudovou. Mají čtyři děti - Tomáše (1969), Zuzanu (1971), Lucii (1976) a Lukáše (1977). V současné době byl manželům Baierlovým svěřen do pěstounské péče čtyřletý Daniel Kovacs. V roce 1973 se stal členem učitelského sboru ZUŠ v Sušici jako učitel houslí, zobcové flétny a hudební nauky. Několik vyučoval externě hudební výchovu na sušickém gymnáziu. Kromě SDS je od roku 1976 sbormistrem smíšeného sboru Svatobor. Dlouhá léta byl předsedou západočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů a dodnes je členem Ústředního poradního sboru v Praze. Od roku 1998 je zároveň členem městského zastupitelstva v Sušici.
A co o své práci řekl on sám: "Moje práce pro mě znamená to, po čem touží plno lidí. Totiž to, aby jejich zaměstnání bylo zároveň jejich koníčkem. A mě se to povedlo."
Dagmar Nováková, svatobor.sweb.cz, 21.7.2017


poznámka:
Učitel na základní škole, gymnáziu a Lidové škole umění v Sušici. Ve Strašíně a Petrovicích zřídil žákovské pěvecké kroužky, v Sušici založil Sušický dětský sbor. Sbormistr a dirigent hudebního souboru Muzea Šumavy a pěveckého sboru Svatobor.