Michal Navrátil

* 21. 8. 1861, Kondrac (Benešov), Česká republika (Czech Republic)
30. 10. 1931, Praha, Česká republika (Czech Republic)
právník, regionální historik, redaktor

 

pohlaví: muž

poznámka:
JUDr., životopisy, historické a společenskovědní práce, redaktor.

Odkazová forma:
Dvořák, Ant., 1861-1931 (pseudonym)

Regionální historik, publicista a původně magistrátní úředník v Praze. Vystudoval akademické gymnázium a univerzitu v Praze a ve Vídni. Stal se doktorem práv a několik let působil jako sekretář u Gustava Eima (proslulého mladočeského publicisty a politika). Roku 1893 se vrátil do Prahy a zahájil svou rozsáhlou publikační činnosti, která pokračovala soustavně 37 let. Vydal množství časopiseckých a novinových článků, studií a knih. Psal o poměrech parlamentních, společenských, divadelních i školských. Velmi ho zajímala minulost rodné Kondrace, proto shromáždil velké množství údajů z archivních pramenů všeho druhu a sestavil dějiny kondracké školy, zemědělství, kovářství atd. Patří k nejvýznamnějším znalcům a propagátorům dějin Podblanicka. Mecenáš malíře Augustina Satry.

Dílo:
Almanach sněmu království Českého, Almanach sněmu markrabství Moravského, Almanach sněmu vévodství Slezského, Parlamentární rukojeť, Z mých vzpomínek, Dějiny Kondrace pod Blaníkem, Okres Vlašimský, Dějiny školy v Kondraci, Pověsti o rytířích blanických, Proroctví, Písně a básně o Blaníku, Almanach československých právníků a mnohé další.

zdroj: Jarmila Štogrová