Miroslav Balda

* 20. 5. 1932, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
technik, pedagog

 

pohlaví: muž

poznámka:
Prof. Ing., DrSc., výzkumný pracovník, vysokoškolský pedagog. Vystudoval reálné gymnázium v Plzni, pak se vyučil soustružníkem kovů ve Škodě Plzeň a následně vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni.
Absolvoval v r. 1957 ve specializaci tepelných turbín a začal pracovat ve výzkumu. V r. 1984 byl jmenován vedoucím strojírenského výzkumu Ústředního výzkumného ústavu koncernu Škoda Plzeň. Stál u zrodu dislokovaného
pracoviště ČSAV - Ústavu technologie a spolehlivosti strojních konstrukcí.
1. 2. 1990 byl jmenován ředitelem ÚVÚ koncernu Škoda. Po transformaci ústavu akademie do Západočeské univerzity se stal ředitelem Ústavu fyzikálního inženýrství. Přednášel matematicko-fyzikální inženýrství na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Za svoji činnost byl oceněn ještě
Československou společností pro mechaniku čestnou medailí Za zásluhy o rozvoj mechaniky. V r. 1992 obdržel od primátora Historickou pečeť města Plzně za zásluhy o rozvoj výzkumu a v r. 2005 byly výsledky jeho práce
oceněny udělením Pamětní medaile Západočeské univerzity v Plzni.

Zeman, V.: 65 let prof. ing. Miroslava Baldy, DrSc. Univerzitní noviny, 1997, č. 17, červen, s. 6

zdroj: KMP - Knihovna města Plzně