Mikuláš Bakalář

tiskař

 

pohlaví: muž

poznámka:
NK ne - 2012/10

Český tiskař slovenského původu, narodil se okolo r. 1450, zemřel před r. 1520. Bakalářskou hodnost získal na krakovské akademii. Kolem r. 1488 se usadil v Plzni, kde v l. 1493-1514 vydával lidové romány, náboženské spisy,
kalendáře, satiry, cestopisy a zpěvníky.

Mikuláš Bakalár Štetina. Štúdie a materiály o živote a diele slovenského prvotlačiara v Plzni. 1. vyd. Bratislava, VSAV 1966. 151 s., obr.
Rec.: Bok, Václav: Mikuláš Bakalár Štětina. = In: Minulostí Západočeského kraje. 6. Plzeň 1968, s. 349-350.
Šváb, Miloslav: Ke vztahům Plzně a Slovenska. = Pravda, r. 48, 1967, 6. 4., s. 3.
Spis o nových zemích a novém světě. Faksimile a výklad plzeňského tisku Mikuláše Bakaláře z roku 1506. Vydal a studii napsal Pravoslav Kneidl. Praha, Památník národího písemnictví 1981. 189 s.
Rec.: mb: ... = In: Minulostí Západočeského kraje. 18. Plzeň, Západočeské nakladatelství 1982, s. 283.
Hejnic, Josef: K prvotisku Mikuláše Bakaláře Život Mohamedův. = Listy
filologické, 1984, 107, č. 1, s. 41-44.
Kohút, Leo: Neznámy Bakalár. Bratislava, Príroda 1994. 133 s. - obr.
Kumpera, Jan: Mikuláš Bakalář Štětina (+ před 1520). = Plzeňský deník, r. 10, 2001, 28. 7., s. 25.
Douša, Jaroslav: Mikuláš Bakalář. = Radniční listy, r. 10, 2005, č. 1, s. 8.

zdroj: KMP – Knihovna města Plzně