Matyáš Bakalář ze Sonnenberka

1623,
český šlechtic

 

pohlaví: muž

poznámka:
NK ne - 2012/10

Český šlechtic, do šlechtického stavu povýšen v r. 1601. V r. 1614 rychtář, v r. 1618 radní a také berník plzeňského kraje. Roku 1620 byl vězněn jako plzeňský vyslanec v Praze. V r. 1622 byl výběrčím obilní kontribuce.

Bakalář ze Sonnenberka, Matyáš = In: Lábek, L. : Potulky po Plzni staré i nové. Plzeň 1930-1931, s. 118-119.

zdroj: KMP – Knihovna města Plzně