Franz Cizek

* 1865, Litoměřice (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
17. 12. 1946, Vídeň (Wien), Rakousko (Austria)
grafik, pedagog, kreslíř, ilustrátor

 

národnost: německá
pohlaví: muž

heslo:
Franz Cizek. Narozen 1865, Litoměřice. Zemřel 17. prosince 1946, Vídeň. Grafik. Kreslíř. Ilustrátor. Pedagog. Odborný publicista.
R. 1885 začal studovat na vídeňské Akademii výtvarných umění. V l. 1897-1899 vedl soukromou kreslířskou školu "Iris". V l. 1897-1906 činný jako učitel na různých školách. Učil též na Schottenfelderské reálce a na škole pro krajkářské umění a též na Vyšší reálné škole ve Vídni. R. 1901 absolvoval učitelský kurs pro učitele kreslení na středních školách. R. 1904 činný jako učitel kreslení na přípravné škole. Téhož roku mu propůjčen titul profesora. 1905 první výstava přípravné školy mladých umělců. V l. 1906-1934 pedagogem na Uměleckoprůmyslové škole (v l. 1906-1918 c. k. uměleckoprůmyslové škole, v l. 1918-1934 na státní uměleckoprůmyslové škole). 1934 odchod do důchodu. V l. 1934-1939 pomocným učitelem na státní uměleckoprůmyslové škole. 10. 8. 1939 nacisté ukončili činnost Cizekovy třídy. 1940 její činnost obnovena, avšak jako soukromá iniciativa.

Literatura:
E. Pelant, Ornamentaler Kurs, Anregungen aus d. Ferialkurs d. Prof. F. C., Brünn o. J.; L. W. Rochowanski, Der Formwille d. Zeit in d. angewandten Kunst, mit 93 Abb. v. Arbb. d. Wiener Kunstgewerbeschule, Abt. Prof. C., Wien 1922; ders., Die Wiener Jugendkunst d. F. C. u. seine Pflegestätte, ebenda 21946; H. Kastner, Das freie Zeichnen, Ein Weg f. d. Unterricht im Zeichnen nach Natur- u. Gebrauchsgegenständen auf Grund d. v. F. C. geleiteten Fachkurse, Wien 1925; W. Viola, Child Art and F. C., ebenda 1936; F. Eckhardt, F. C., in: Internat. Zs. f. Erziehungswiss. 4, 1947; Lex. Päd. I, 1952 (L).

poznámka:
NK neuvádí 2010, 2011, 2012,