Ladislav Čejka

* 30. 6. 1887, Jičín (Jičín), Česká republika (Czech Republic)
3. 1939,
sochař

 

národnost: česká
pohlaví: muž

poznámka:
NK ne - 2013/07
"...v době první republiky nemaje ve svém povolání žádnou práci,
pracoval ve Francii, avšak na naléhání mé matky[Marie Čejková, roz.
Šrámková zemřela v roce 1925 na srdeční mrtvici], aby práce zanechal a
vrátil se k rodině po 2 letech odloučení se vrátil a přijal místo jako
dělník ČSD. Později po úraze byl dán do kanceláře odboru pro udržování
drah, kde pracoval jako manipulant, až do své penze, asi do roku 1934.
Roku 1939 březnu zemřel". Viz ABS Praha, f. 309, sign. 309-14-5/24,
Životopis Ladislava Čejky mladšího, s. 1.