Lodovico Cardi

* 12. 9. 1559, Itálie (Italy)
18. 6. 1613, Řím (Roma), Itálie (Italy)

 

národnost: italská
pohlaví: muž

heslo:
Lodovico Cardi (12.9.1559 - 18. června 1613), také známý jako Cigoli, byl italský malíř a architekt pozdního manýrismu a raného baroka. Vzdělání malíře a architekta získal ve Floerencii. Svých posledních devět let prožil v Římě. Lodovico Cardi se narodil ve Villa Castelvecchio di Cigoli v Toskánsku, odkud jpochází i jeho přezdívka Il Cigoli. Zpočátku Cigoli studoval ve Florencii a na jeho tvorbu působila výtvarná činnost manýristy Alessandra Alloriho. Později Cardiho tvorbu ovlivnil prominentní malíř Santi di Tito. Pod vlivem manýrismu Cigoli vytvořil obraz Ecce Homo (nyní v Palazzo Pitti). Na jeho výtvarnou činnost měli vliv i další dva představitelé raného baroka, Passignano a Caravaggio. Cigoliho díla však postrádájí sílu naturalismu děl Caravaggia. Toto dílo později dal Napoleon přemístit do Louvru. R. 1815 byl uvedený obraz převezen zpátky do Florencie. Jeden z prvních obrazů Cardiho bylo Zvraždění Abela Kainem. Tímto obrazem získal jistou uměleckou prestiž u velkovévody a mohl vytvořit další díla jako Venuše a satyr a Obětování Izáka a dále sem náležejí obrazy jako Svatý Petr, Obrácení sv Pavla v kostele San Paolo fuori le Mura, a Příběh Psyche v fresce, která jsou v dekorativním systému Villa Borghese, Mučednictví sv. Štěpána, jež si získalo název "florentské Correggio", Stigmata svatého Františka ve Florencii. Cigoli byl činný i ve prospěch maltézského řádu na žádost papeže Pavla III. Cigoli, blízký osobní přítel Galileo Galilei, í maloval fresky v kupoli kaple sv. Pauliny kostela Santa Maria Maggiore v Římě, tehdejší nové astrofyzikální znalosti o Měsíci. Až do tohoto obrazu, měsíc v zobrazení Panny Marie byl vždy mýtickým a hladkým, dokonale kulatým objektem, jak je popsáno v platonovské a ptolemaiovské tradici. Kombinace těchto astronomických vědeckého realismu v náboženském obraze je zarážející symbolem střetu paradigmat z tohoto období, zvláště když vezmeme v úvahu Galileo později odsouzení a věznění ze strany římskokatolické církve za zveřejnění jeho astronomické důkazy heliocentricity. Cardiho žáky jsou např. Cristofano Allori (1577-1621), Fleming Giovanni Biliverti (1576-1644), Domenico Fetti, Giovanni Antonio Lelli Aurelio Lomi, Pietro Medici, Gregorio Pagani či a Andrea Comodi (1560-1638).

poznámka:
NK neuvádí 2010, 2011, 2012,