Diviš Černín z Chudenic

* 1565,
21. 6. 1621, Praha, Česká republika (Czech Republic)
šlechtic, místodržitel, nejvyšší hofmistr, katolík, císařský rada

 

pohlaví: muž