Martina Baletková

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
-   Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Valašské Meziříčí (Vsetín) , Divín Josef