Jana Návratová

filoložka, germanistka, překladatelka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

poznámka:
práce z aplikované lingvistiky, metodické a didaktické materiály pro výuku cizích jazyků a češtiny pro nefilologické obory