LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava

rok vzniku: 1989
rok zániku: 0
obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Kozičova 2
PSČ: 841 10
tel.: 02/60421233
e-mail: recepcia@luc.sk
www: www.luc.sk

poznámka:
Vydavatelství a tiskárna