Hospoda Štítary

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Štítary
adresa: _