Galerie Entler-Dvořáková

rok vzniku: 1991
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Loretánské nám. 8