Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

termín, název výstavy, místo konání
1992/05 - 1992/10   Řecké geometrické umění, Hostinné (Trutnov)
2015/11/27 - 2016/03/13   Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Praha
2016/02/25-2016/02/27   36. plzeňské mezioborové sympozium k problematice 19. století, Plzeň (Plzeň-město)