Dom umenia

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Košice (Košice)
adresa: Moyzesova 66, Košice