Devínská Nová Ves

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Devínska Nová Ves, Bratislava (Bratislava)
adresa: _