Halvat Huvit

obec: Helsinky (Helsinki)
adresa: Huvilakatu 12