Hlávkova studentská kolej

obec: Praha
adresa: Jenštejnská 1, Dittrichova 14