Hochschule der Künste (HdK)

rok vzniku: 1975
rok zániku: 2001
obec: Berlín (Berlin)
adresa: _

poznámka:
V roce 1975 vznikla Hochschule der Künste (HdK) (7296) sloučením
Staatlichen Hochschule für Bildende Künst a Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.
V roce 2001 se Hochschule der Künste (HdK) přejmenovala na dnešní Universität der Künste Berlin (UdK).
-
všechny vazby (profesoři, studenti, působení, vydavate atd.) jsou připojeni
Universität der Künste Berlin (UdK) (25115)