Akademie výtvarných umění

osoba, narození
Gilikis Vidmantas, 1954
Miklya Gábor, 1971