Walter Müller

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1971, 45 zeitgenössische künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)