Lednické Rovne

rok vzniku: 1892
obec: _
adresa: _

poznámka:
Sklárna založená roku 1892 vídeňskou společností Josef Schreiber a synové.