Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

rok vzniku: 1953
obec: Praha
adresa: Legerova 61, Praha 2

poznámka:
Academia, nakladatelství AV ČR, nakladatelství a vydavatelství založené roku 1953 v Praze jako Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV); od 60. let Academia. Po roce 1992 jako nakladatelství ® Akademie věd České republiky vydává odbornou lit. ze všech vědních oborů. Vycházejí zde pův. věd. monografie a práce čes. vědců, díla klasiků vědy, překlady zahr. autorů, dále populárně-naučná literatura, literatura faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice. Samostatnou část ediční činnosti tvoří věd. časopisy, z nichž některé mají dlouholetou tradici (např. ® Byzantinoslavica – Revue internationale des études byzantines, ® Česká literatura, ® Slovanský přehled, ® Živa).

heslo:

Nakladatelství a vydavatelství založené roku 1953 v Praze jako Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV); od 60. let Academia. Po roce 1992 jako nakladatelství Akademie věd České republiky. Vydává odbornou literaturu ze všech vědních oborů. Vycházejí zde původní vědecké monografie a práce česských vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně-naučná literatura, literatura faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice. Samostatnou část ediční činnosti tvoří vědecké časopisy, některé mají dlouholetou tradici (např. Byzantinoslavica,  Revue internationale des études byzantines, Česká literatura, Slovanský přehled, Živa).