Masarykova akademie umění

rok vzniku: 1990
obec: Praha
PSČ: 155 80

poznámka:
MASARYKOVA AKADEMIE UMĚNÍ (MAU) byla založena v roce 1990 v Praze.
Tato česká, mezinárodně uznávaná, organizace je dobrovolná, nevládní, nepolitická a nezisková, bez rozdílu příslušnostinárodnostní, náboženské a politické.
Jedním ze zakladatelů byla vnučka T. G. Masaryka, PhDr. Anna Masaryková a další významné osobnosti České republiky. Organizaci tvoří jednak řádní a přispívající členové, řízené prezidiem MAU, čestní členové a dále ocenění nominovaní laureáti.
Činnost MAU navazuje na odkaz našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, s cílem rozvíjet, propagovat a podporovat oblast kulturní, uměleckou a vzdělávací, organizovat výstavy, koncerty, semináře, stáže, kolokvia, vernisáže.
Na návrh členů Masarykovy akademie umění, oceněných laureátů a odborných i mezinárodních porot jsou oceňováni jednotlivci i organizace za kulturní a uměleckou činnost a podporu umění. Ocenění mohou obdržet fyzické i právnické osoby, včetně států, měst a obcí.