Městská galerie

rok vzniku: 1957
obec: Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
adresa: náměstí Přemysla Otakara II. 24
PSČ: 566 32
tel.: 465 455 157
www: www.mg.vmyto.cz

poznámka:
Městská galerie byla založena v roce 1957 osamostatněním obrazové sbírky Okresního muzea ve Vysokém Mýtě. Nejprve (do r. 1969) byly výstavy pořádány v budově bývalého vojenského kasina (dnes ZUŠ), v současnosti jsou galerii k dispozici dva výstavní prostory, Výstavní síň Jana Jušky na náměstí, určená pro komorní výstavy, a dále budova zvonice pro sezónní výstavy středního formátu. V budoucnosti se počítá s vytvořením definitivních prostor pro Městskou galerii v objektu tzv. Staré radnice na náměstí (foto). V rozsáhlých galerijních fondech, jehož převážnou část tvoří díla českých výtvarníků 20. století, upoutávají pozornost dvě rozsáhlé kolekce z pozůstalosti Emanuela Frinty a Františka Matouška.

Výstavní prostory
Výstavní síň Jana Jušky
nám. Přemysla Otakara II. 24

Galerie ve zvonici
nám. Otmara Vaňorného (v sousedství chrámu sv. Vavřince)
Čtyřpatrový prostor bývalé zvonice, postavené v 16. století pro příliš těžké zvony poničeného chrámu svatého Vavřince. Po rekonstrukci chrámu na konci 19. století se však zvony vrátily na své původní místo v chrámové věži a zvonice zůstala nevyužita. V 80. letech 20. století byla poměrně necitlivým způsobem upravena pro stálou sbírku Městské galerie. K umístění stálé sbírky se však ani v nejmenším nehodila. Dnes, zejména v letním období, slouží pouze k příležitostným výstavám.