Jan Kamenický

obec: Litomyšl (Svitavy)

poznámka:
Tiskárna Jan Arnolda z Dobroslavína se po roce 1685 octla v rukou rodiny Kamenických, z nichž den Daniel Vojtěch zde pracovaL v letech 1685 až 1706, syn Jan v letech 1720 až 1750 a vnuk Antonín Vojtěch 1753 až 1769; ten v tiskárně při požáru města v roce 1775 uhořel. V roce 1673 nejstarší Kammenický o své tiskárně praví, "že ještě jakoby země bez vláhy práhne, posilnění a vzrůstu očekávaje". Tento vzrůst se nedostavil, vše zůstalo v skromných poměrech, což znamená, že kramářské písně se tiskly pilně. Od roku 1776 tiskárna přešla na rod Turečků a po tři generace se v něm udržela.
Pravoslav Kneidl. ˇVeská lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček, Odeon, Praha 1983, s. 25