Dům kultury

obec: Ostrov (Karlovy Vary)
adresa: _