Odbor kultury Okresního národního výboru

obec: Gottwaldov (Zlín)