Galerie Deska

obec: Střekov, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
adresa: Žukovova 17
PSČ: 400 03
www: www.facebook.com/DESKA-271026523084213/?fref=ts

poznámka:
Deska je projekt proměnlivého obrazu umístěného do prostoru ulice. Umělecké zásahy v průčelí objektu původních veřejných záchodů vytváří proměny a nenadálé situace ve městě. Instalace různých umělců oživují veřejný prostor a vybízí k diskusi o něm. Výstavní program objektu DESKY zajišťuje spolek Obraz doby, jehož cílem je představovat nejširší veřejnosti současné uvažování umělců a podporovat diskusi s nimi. Projekt galerie DESKA vznikl na podzim roku 2013 ve spolupráci se sdružením Kompot. Doposud obraz DESKY proměnila řada autorů, mezi něž patří Štěpánka Bláhovcová, Vendula Chalánková, Michaela Spružinová, Karel Konopka, Richard Loskot, Kakalík, Směj se, nebo Jan Pfeiffer. DESKA je otevřenou platformou pro škálu událostí a plochou pro vyjádření různorodých hlasů a názorů. Během své doby se DESKA stala základnou proaktivních událostí, videprojekcí, pikniků a happenigů. DESKA manifestuje uliční kulturu a jejím cílem je zachycovat současné proměny a nálady svého okolí a světa.