Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení)

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Nám. SNP 12
PSČ: 812 34
tel.: +421 2 2047 1504
e-mail: kunsthallebratislava@gmail.com
www: www.kunsthallebratislava.sk